Lansering av ny tjänst

Läkemedelsrester i vattnet – hur ser det ut i din kommun?

Förekomsten av läkemedelsrester i sjöar och vattendrag är ett växande problem. Olika åtgärder diskuteras både i Sverige och inom EU. Nu lanserar Swedish Pharma Insights tjänsten Waste Water, den första tjänsten inom EU där mängderna av läkemedelsrester som sprids i sjöar och vattendrag kan följas på kommunnivå.

– Diskussionen om läkemedel och miljö är mycket angelägen. SPI:s nya tjänst tillhandahåller fakta på ett enkelt och överskådligt sätt, fördelat på befolkningen i Sveriges kommuner. Den här typen av data gör det möjligt att förstå och adressera frågan på ett nytt sätt. I tjänsten kan man enkelt följa mängden av läkemedelsrester i Sveriges olika kommuner samt prediktera framtida konsentrationer, säger Albin Nilsson, Projektledare inom miljötjänster.

– Vi lanserar nu en tjänst som kan följa alla läkemedel på marknaden där bland annat nivåerna av antibiotika, som ej renas i reningsverken utan som sprids ut i vattendrag kan följas i landets kommuner. Just förekomsten av antibiotika i naturen är ett mycket stort problem, kopplat till utvecklingen av antibiotikaresistens och rubbningar i ekosystem fortsätter Albin Nilsson. Därför är tillgång till aktuella data om mängden av dessa läkemedel ett välkommet tillskott.

Följ utvecklingen, kommun för kommun

Eskilstuna är den kommun i Sverige som har starkast trend i användning av antibiotika per invånare. Norrköping är kommunen som har svagast trend i användning av antibiotika per invånare. Där starka trender observeras riskeras också gränsvärdena för läkemedelsrester i vattendrag att överskridas.

– SPI:s nya tjänst är ett kraftfullt stöd för beslutsfattare, myndigheter och kommuner. Genom detaljerade data på kommunnivå ges nya möjligheter både till att följa utvecklingen samt att besluta om åtgärder för att minska koncentrationen av läkemedelsrester i sjöar och vattendrag, avslutar Albin Nilsson.

FAKTA

for more information,
please contact

FREDRIK CASSINGER

Country Lead & Director of Operations


fca@spi.health

+46 73 515 43 11